Firmanavn (navn på butikk/restaurant)
Organisasjonsnavn
Organisasjonsnummer
Type firma
E-post
Postnummer
Sted
Leveringsadresse
Postnummer og sted
Ansvarlig/daglig leder
Telefonnummer:
Kontaktperson ved levering/bestilling
Telefonnummer
E-post
Faktura på mail eller EHF?

E-post adresse faktura
NHO medlemsnummer
KNIF medlemsnummer
Bevillingsnummer
Kontonummer
Hvor har du hørt om oss?:
Evt. annet