Carl Evensen ble etablert samtidig som Alexander II var hersker i Russland, Abraham Lincoln var president i USA og Carl 15 var konge i Norge.

Byen het Christiania og året var 1865. En friskus av en 24 åring ved navn Carl Evensen fikk innpass i en av sjøbodene i Bjørvika, på hjørnet av Raadhusgaden og Lille Strandgade, for å starte sitt virke med skipshandel.

Skipsfarten var den næring som hadde den største oppblomstring på denne tiden og skipsanløpene økte i antall fra år til år. For Carl Evensen var dette en hovedbeskjeftigelse; proviantering av skuter i utenriksfart.

 

Forretningen lå ideelt til like ved kaiene og det var populært for den tids skippere, styrmenn og stuerter å møtes hos Carl Evensen for å gjøre sine innkjøp. De gamle sjøboder stod for fall rundt århundreskiftet og Evensen flyttet sin forretning til Rådhusgaden 1, her fortsatte han sin handel i fremgang. Evensen utvidet senere med både rederivirksomhet og skipsbrødbakeri samtidig som han eide flere seilskip.

Carl Evensen døde i 1912, han var da en kjent skikkelse i byens skipshandelvirksomhet. Hans firma var drevet opp til et solid og velrenommert foretagende som nøt den største aktelse og respekt i Christianias handelsstand.

Etter Carl Evensens bortgang overtok enken Hansine Evensen driften av forretningen. Tidene ble etter hvert vanskeligere med 1. verdenskrig, kriser og vareknapphet, og i 1923 fikk hun hjelp av sin sønn Sverre til å få forretningen på fote igjen. Hansine døde i 1934 og sønnen Sverre fortsatte som eneinnehaver.

Alf Ørn Evensen, Sverres eldste sønn, begynte i firmaet i 1937 og da den 2. verdenskrig brøt ut overtok han den daglige ledelse av forretningen da hans far Sverre var marinekaptein og tjenestegjorde. Krigen og okkupasjonen la en sterk demper på virksomheten, noe som fortsatte lenge etter krigens slutt. Rasjonering og vareknapphet hersket til langt ut i 50 – årene.
Forretningen var siden starten drevet som et personlig firma, i 1960 lot Sverre Evensen det omdanne til et familieaksjeselskap. Carl Evensens Eftf. AS ble firmaets nye navn.

Alf, 3. generasjon Evensen, overtok selskapet og styreformannsvervet etter sin far i 1971, Sverre var da 81 år. Tidene var igjen blitt normale hva angikk vareforsyning, men andre utfordringer meldte seg. Forretningen hadde flyttet til Tollbodgaten 4, og disse lokalene var blitt for trange. Tiltagende trafikk og parkering i gaten utenfor forretningen gjorde også av- og pålessing for firmaets biler svært vanskelig. Virksomheten gikk ifølge Alf Evensen en langsom kvelningsdød i møte, og da han nærmet seg pensjonsalder besluttet han å avvikle forretningen.
Carl Evensens Eftf. AS ble solgt i 1983, selskapet hadde da vært drevet som et familieforetagende i 118 år av familien Evensen.

En av datidens konkurrenter; Arne Wilhelm Furulund og Christian Haglev som drev selskapet Norsk Skipshandel AS overtok Carl Evensens Eftf. Carl Evensens Eftf. flyttet deretter til Skur 30, nedenfor Akershus festning for å få plass til videre drift, samtidig ble satsning mot Oslos restaurant- og serveringsmarked startet.

Christan Haglev overtok senere selskapet alene, og i samarbeid med Pål Rørstad det ble på samme tid satset på delikatesseforretning i de gamle lokalene i Tollbodgaten 4. Her ble det drevet spesialforretning med både frukt og grønnsaker, kjøttvarer i egen disk, ordinære matvarer og egne importerte varer. Starten på suksessen for nye Carl Evensens Eftf. på restaurant- og serveringsmarkedet i Oslo var egen import av ris og soyasaus fra Holland. Spennende og nye prisgunstige matvarer satte serveringsstedene pris på, samtidig ble servicen som selskapet hadde vært kjent for fra starten opprettholdt og videreutviklet.
I 1987 skilte Rørstad og Haglev lag, hvorpå Rørstad overtok delikatesseforretningen og Haglev fortsatte Carl Evensens. I 1989 flyttet Carl Evensens Eftf. fra Skur 30 til Skur 35 på Akershuskaia, et større lokale med både kjøle- og frysefasiliteter samtidig som det var frilager for toll- og avgiftsfrie varer. Haglev fikk samtidig hjelp av Per Arne Skarnes som skulle vise seg å bli en svært viktig og sentral medarbeider i utviklingen av storkjøkkenmarkedet.

Årene gikk og forretningen utviklet seg svært positivt, omsetningen og antall ansatte økte progressivt. Kundene var serveringssteder, institusjoner og kantiner, samtidig var skipshandelen, med salg av tollfrie varer igjen begynt å bli en god forretning. I 1994 flyttet selskapet sin virksomhet til Bekkelagskaia da utleier på Akershuskaia Oslo havnevesen ønsket å benytte lokalene til eget bruk.  

Etter nye krav fra Næringsmiddeltilsynet ble Carl Evensens Eftf. tvunget til å flytte fra Bekkelagskaia, plassmangel var også en prekær sak for videre utvikling av selskapet. Eneeier Christian Haglev besluttet å flytte selskapet til nye og større lokaliteter på Furuset. Det ble bygget nye godkjente fryse- og kjølerom samtidig som også tørrvarelager og kontorarealer ble sterkt utvidet i forhold til tidligere.
Importselskapet HGL Hansson Gourmet Line AS hadde siden år tilbake hatt et distribusjon- og lagersamarbeid med Carl Evensens Eftf.

Høsten 2002 overtok HGL Hansson Gourmet Line AS aksjene i Carl Evensens Eftf. AS og dette ble starten på nok en ny periode i selskapet. Selskapets navn ble som ved opprinnelsen i 1865; Carl Evensen Eftf. as. Noen år senere ble selskapet nok en gang solgt og dagens eiere overtok alle aksjene i selskapet. Import- og dagligvaredelen ble i 2010 skilt ut i eget selskap i egne lokaler for å sikre full fokus på storkjøkkensatsningen. 

Carl Evensen Eftf. as er i dag en fremtidsrettet og operativ bedrift som tilfredsstiller alle krav fra Mattilsynet, Tollvesenet og markedet generelt.

Team Carl Evensen står klare til å befeste vår posisjon som – den fleksible totalleverandøren av matvarer og tilbehør, samtidig som service og fleksibilitet er i fokus slik det var fra opprinnelsen i 1865.